Procheti.com

звездното небе над мен и моралният закон в мен”

Обществени науки
Есета | Психология |
Свали

Това са загадни,които са вълнували Кант и неговата философия. Но са и загадки, над които е нужно да размишлява не само един единствен човек, а всички. Звездното небе над нас е мистерия,която се опитваме да разнищим и дори и да постигнем някакъв успех в тези си начинания, остава още цяла една вселена за разгадаване. Моралният закон е част от звездното небе в нас. Сам по себе си човек е отделна Вселена с много необясними неща.