Procheti.com

закономерности на общуването

Обществени науки
Реферати | Психология |
Свали
Брой страници : 16

. Осъществяването на този контакт позволява или да се промени протичането на колективната дейност за сметка на съгла- суването на „индивидуалните“ дейности по едни или дрУ'ги параметри или, обратно, за сметка на разделението на функциите , или да се осъществи целенасочено воздействие... за формиране и изменение на отделната личност (или на нейното непосредствено поведение) в процеса на колективната или „индивидуална", но социално опо- средствена дейност (личностно ориентирано общуване)“.2