Procheti.com

извънкласни дейности

Обществени науки
Литература |
Свали

Под извънкласна дейност се разбира провеждането на целенасочени занимания на учениците в извънучебно време, организирани от училището.