Procheti.com

Земетресения - характеристика. Сеизмични райони и зони в България

Обществени науки
Реферати | Геодезия, Геология |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 9

Силата на земетресението се оценява по енергията на излъчените вълни чрез магнитуда. Въздействията върху земната повърхност се класифицират по макросеизмичните скали. Най-слабите земетресения не се усещат от хората, записват се само от сеизмографи, а най-силните предизвикват обширни разрушения, вземат хиляди човешки жертви и могат да доведат до значителни промени в природната среда. Най-разрушителни и най-чести са тектонските земетресения с огнища в литосферата на дълбочина до 100 km. Биват още междинни земетресения - на дълбочина 100-300 km, и дълбоки - на дълбочина 300-700 km. По земната повърхност земетресенията са разпределени неравномерно. По своя произход земетресенията се делят на тектонски и вулканични. По дълбочина на хипоцентъра се делят на плитки (до 100 км), междинни (100-300 км) и дълбоки земетресения (300-700 км). Най силните и разрушителни земетресения са тектонските