Procheti.com

Земетресения- характеристика .Сеизмични райони и зони в България. Защита на населението при катастрофално земетресение

Обществени науки
Реферати | Геодезия, Геология |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 10

Добре познатата в Европа Вранчанска сеизмична зона (Румъния) има следните важни характеристики: относително дълбоки хипоцентри (80-120 km) на най-силните земетресения с магнитуди М>7.0; много широка област на макросеизмично въздействие; относително постоянен времеви интервал между силните последователни сеизмични събития; специфично разпределение по направления на плътността на сеизмичната енергия; преобладаване на относително дългопериодни честоти на сеизмичните вълни. Земетресенията от Вранчанската сеизмична зона оказват силно влияние върху българската територия.