Procheti.com

Закономерности при използване на подкрепленията в обучението и възпитанието.

Обществени науки
Пищови и лекции | Психология |
Свали

Ако липсва подкрепление, ученикът може да бъде подтикнат към дейност която е нравствено осъдителна, за да получи поне отрицателни подкрепления-санкции или упреци. Подкрепления които не съответстват на реалните постижения на ученика нанасят вреда при формирането на неговата личност. Това е валидно както за положителните така и за отрицателните подкрепления. Положителни подкрепления се изразяват чрез похвали, благодарности, словесни поощрения.