Procheti.com

Зъботехника

Обществени науки
Курсови работи | Медицина |
Свали
Брой страници : 7

Поддържаенето и повишаването на здравето се постига чрез различна комбинация от физическо , умствено и социално благосъстояние и благоденствие , които заедно понякога са наричани „ Триъгълник на здравето „ . Здравето на един организъм се свързва със състоянието и струкрурата и функциите на отделните органи и целия организъм . Предполага се , че при здрав организъм липсват отклонения от нормалните параметри на тези показатели . Ето защо често понятието здраве се отъждествява с термина „норма „ . От изключителна важност за здравето са храната , хранителните навици и спортуването или ежедневна физическа актовност . Негативно влияние върху организма аказва нездравословен/небалансиран начин на живот , липса на лична хигиена , тютюнопушенето , употребата на алкохол , наркотици , стрес .