Procheti.com

Юридически факти

Обществени науки
Презентации | Право |
Свали

Материалът съдържа определение на юридически факти и правна норма.Юридически факти на гражданското право са всички източници на облигационните правоотношения (сделки, договори и пр.); обикновените юридически постъпки също могат да стоят като правопораждащ факт за възникването на авторски права и т.н.