Procheti.com

Взаимоотношения между микроорганизмите и растенията

Обществени науки
Реферати | Биология |
Свали
Брой страници : 7

Тази зона от почвата,заобикаляща кореновата система,обогатена с микроорганизми,се нарича ризосфера.Микроорганизмите от ризосферната зона минерализират сложните органични съединения и ги превръщат в лесноусвоими за растенията форми.Освен това те отделят различни биологично активни вещества,чрез които засилват ензимните процеси в растенията и допринасят за по-интензивната обмяна на веществата.