Procheti.com

Водата като жизнена среда.Физични химични своийства на водата и значеието им за ХБ.

Обществени науки
Реферати | Биология |
Свали
Брой страници : 4

Водата е полярна молекула; трите атома във водата сключват ъгъл от 104,5 градуса.Във водата освен водни мулекули има и молекулни агрегации,които представляват свърване на различен брой водни молекули в ди-,три-,тетрахидроли, в резултат на привличане на разноименни товари в отделни молекули.Могат да се наблюдават и двойни връзки наречени водородни и се образуват най-често преди хидролите.