Procheti.com

Внимание

Обществени науки
Реферати | Психология |
Свали
Брой страници : 7

Характеристики на вниманието-това е своеобразен механизъм на психичната дейност,механизъм,който притежава редица общи и специфични особености. Към общите спадат следните:насоченост,избирателен характер и съсредоточеност на психиката,интензивност на ангажираните психични процеси. *Насочеността на психиката свежда до фокусировката на психични явления в дадена област под влияние на външни дразнители или вътрешни предпоставки.Тя характеризира потребностите на човека,нагласи и установка. *Избирателния характер се свежда до диференциация на обектите в зависимост от тяхната значимост за субекта или в зависимост от тяхното внезапно и силно въздействие върху личността.