Procheti.com

Внимание

Обществени науки
Реферати | Психология |
Свали
Брой страници : 14

Базира се на инстинкта. При него съсредоточеността и целенасочеността възникват без усилие от индивида. В основата му е ориентировачния инстинкт. Появата на дразнители отклонява вниманието от една към друга сфера и то става извън волята на индивида. Неволевото внимание се поражда от 2 групи фактори: -външни – те са свързани с дразнителя, опасности или внезапно появяващи се благоприятни възможности.