Procheti.com

Влияние на физичните фактори върху развитие на микроорганизмите

Обществени науки
Реферати | Биология |
Свали
Брой страници : 14

Значителното отклоняване от оптималните жизнени условия най-често причинява смъртта им. Развитието на микроорганизмите може да се направлява чрез създаване на подходящи условия. Физични или химични агенти се използват за потискане на вредните видове. Ето защо е необходимо да се познава добре влиянието на факторите на външната среда върху жизнената дейност на микроорганизмите.