Procheti.com

Византийска архитектура

Обществени науки
Реферати | Археология |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 24

Наистина Равена останала още за един век като звено между тях, но повече  под източно влияние, защото Византия успяла в това време да осигури самостоятелна ръководна и обединяваща политическа и културна роля в източната половина на Средиземноморския културен свят, докато папският Рим отначало не е бил в състояние да играе тази роля на Запад. Тук германските народи внесли свои разбирания и тенденции в живота и в държавната уредба, което дало своето отражение и в архитектурата, без то да може да изрази на първо време  в един стил и нови форми. Напротив, на Изток политически и културно централизираната Византия още в началото успешно уеднаквявала главните различия в своите провинции и упражнявала силно влияние върху съседните и изостанали в културно отношение народи и държави. Освен това и тук. Както в цяла Европа и Предна Азия по това време назрявали икономически и политически отношения , които водили към отменяне на робовладелския стой, към образуване на нов строй-феодалия, със закрепостяването на дребните земевладелци и организирането на едрото земевладение на нови начала.