Procheti.com

Вирусите

Обществени науки
Реферати | Биология |
Свали
Брой страници : 3

Вирусите се характ със специфичност по отношение на гостоприемника – растения, животни или микроорганизми. Вирусите по бактериите се опр като – бактериофаги, по актиномицетите- актинофаги. Известни са субмикроскопични агенти, поразяващи гъбите- микофаги, както и паразитиращи по цианобактериите – цианофаги.