Procheti.com

Вертикално планиране на спортна площадка

Обществени науки
Реферати | Геодезия, Геология |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 10

На територията на спортен комплекс се налага изграждането на допълнително спортно ядро, което включва едно игрище за волейбол, едно игрище за баскетбол и две тенис игрища. С цел изработването на проект за организация и изпълнение на строителството, игрищата да се проектират във вертикално отношение при минимални земни работи. Да се определят границите на изкопите и насипите около игрищата и проектираната сграда. Да се изчислят обемите на земните маси за игрищата и сградата. Да се определи положението на отводнителните канавки по време на строителството. Наклонът на изкопа(m) и насипа(n) около игрищата да съответства на естествения откос за средни земни почви, който е 1:1,5. Наклонът на откосите за изкопа на сградата е 1:1. Отстоянията на отводнителните канавки са 3 метра от края на изкопа и 2 метра от основата на насипа. Минималното разстояние за кофража, без движение на хора и техника извън контура е 0,5м.