Procheti.com

Възрастова психология

Обществени науки
Реферати | Психология |
Свали
Брой страници : 114

До средата на 20 век зрелостта е най-слабо изучения период. Не са съществували систематични теории даващи отговор на въпроса за същността на психичното развитие в тази част на живота. Не е съществувало интегрирано познание, имало е малко емпирични изследвания. Бартлет обяснява това положение с две твърдения: а) здравият разум и научната мъдрост приемат, че развитието приключва с детството.; б) в по-ранни исторически времена зрелостта е била най-малко открояващата се част от живота и повечето социални практики са били насочени към инициацията на детето в обществото на възрастните.