Procheti.com

Възприятието

Обществени науки
Реферати | Психология |
Свали
Брой страници : 17

Ако не се замисляме много, предположението, че светът на нашите възприятия е идентичен с физическия свят, който ни заобикаля, изглежда напълно разумно. Ако нашата представа за реалността се основава единствено на сетивната информация, светът около нас би изглеждал твърде объркан, защото информацията, която получаваме от сетивата си невинаги отговаря на действителността. Понякога ,,очевидното" се оказва погрешно. Илюзия, известна като спиралата на Фрейзър, се състои от концентрични окръжности, образувани от сегменти, които са нарисувани под наклон към центъра на окръжността. Подобни илюзии, показват, че физическият и възприеманият свят не са едно и също нещо.