Procheti.com

Възприятие

Обществени науки
Реферати | Психология |
Свали
Брой страници : 14

В исторически план систематичната теория за възприятието е била област на философията.Философският интерес на възприятието се свързва с въпросите за източниците и валидността на човешкото знание. В теорията на познанието въпросът е дали реалният, физически свят съществува независимо от човешкия опит и ако е така, как неговите качества може да се научат и как да се определи истината и точността на този опит. Друг вълнуващ въпрос е дали има вродени идеи или целия опит произхожда от контакта с физическия свят, медииран от сетивните органи.