Procheti.com

Вътрешнопредметни вразки в системата на обучение по български език и литература (1-4 клас)

Обществени науки
Реферати | Български език |
Свали
Брой страници : 7

Например:- знания за различнитенаправления в литературата се усвояват не само чрез капсулирани в себе си определителни описания, коитоне знаят едно за друго, не се четат помежду си, но най –вече чрез съпоставка помежду им: по какво символизмът ( неговият образ на света ) се отличава от романтизма , еспресионизмът – от символизма и под .; - изучаването на творби от Хр.Смирненски ,Гео Милев, А. Далчев, Е. Багряна е фокусирано колкото върху спецификите на индивидуалните творчески „ почерци ”, толкова и върху проявленията в тях на типичните за следвоенния модернизъм поетологични черти ; - изучаването на литературните текстове разчита на диалозите между тях :