Procheti.com

„ ВЛИЯНИЕ НА СПОРТА ВЪРХУ ВОЛЕВИТЕ НАВИЦИ”

Обществени науки
Реферати | Психология |
Свали
Брой страници : 3

Пример „Имам воля да стана първи!”,”Искам и мога да отслабна!”. Проблема идва в това, че хората са свикнали да съществуват в зоната си на комфорт, която по мое мнение, е най-големият враг на съзнанието. Мисля, че по-всякакъв начин трябва целенасочено да се излиза от зоната на комфорт, защото това води до развитие на характера. Стремежа трябва да е към така наречената „златна среда”, в която човек е щастлив и всичко, което е създал и се е обградил, излизайки от зоната на комфорт, е свят изграден от здравата воля. Волята има няколко основни качества: