Procheti.com

ВЪЗРАСТОВА ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ

Обществени науки
Реферати | Психология |
Свали
Брой страници : 11

Вътрешната диференциация на възрастите в периодите е специфична за различните култури. Това от своя страна е породило и поражда спорове в психологията на развитието. Проблемът за периодизацията е насочен към изясняване на критериите, които дават основание да се разграничат периодите, а също и съобразяване с индивидуалната вариативност при преминаването през отделните възрастови периоди. Промените в психичното развитие са обусловени от редица фактори. В психолого-педагогическото пространство са навлезли различни теории, посветени на детското развитие.