Procheti.com

ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ

Обществени науки
Пищови и лекции | Финанси |
Свали
Брой страници : 22

Паричен пазар-на него се търгува с финансови инструменти със срок до 1 година, като към тях спадат: Краткосрочни банкови кредити Държавни ценни книжа Полици *Капиталов пазар-търгува се със финансови инструменти със срок над 1 година, към тях спадат: