Procheti.com

В т о р и ч н а с о ц и а л и з а ц и я в м о д е р н о т о у ч и л и щ е : н о р м а л и з а ц и о н е н е ф е к т

Обществени науки
Курсови работи | Педагогика |
Свали
Брой страници : 9

Но „социализация“ не се отнася само до хората. Общества с йерархия се наблюдават и при животните, които живеят на групи. Имат си водач на стадо, водач на глутница, царица- майка при насекомите, които са най- високо в йерархията, на следващите стъпала се нареждат по- нисшите, отстояват своите територии така, както ни, хората отстояваме личното си пространство в частен аспект и територия на страната в мащабен. Социализират се дори домашните любимци, които отглеждаме вкъщи.