Procheti.com

В НОИ ще се обсъжда предложение за намаляване на наказателната лихва за просрочие на осигурителни вноски

На предстоящото за днес заседание на Надзорния съвет на НОИ свикано от председателя министър Тотьо Младенов е предвидено да се разгледа изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване, съобщават от Българската търговско-промишлена палата. С предложената промяна чл 113 се намалява лихвата при просрочие на внасяне на осигурителни вноски , както и при събиране на неоснователно или недобросъвестно получени суми от държавното обществено осигуряване.

Сега действащата лихва се състои от основния лихвен процент(ОЛП) плюс 20 пункта. Новото предложение е лихвата да бъде намалена на ОЛП плюс 10 пункта. По този начин ще се реализира едно от най-важните предложения на БТПП за усъвършенстване на икономическата среда в България, законовата лихва да се прилага в единен размер за всички публични вземания. 

Така ще се получи значително облекчение в обслужването на задълженията на работодателите - осигурители и на осигурените лица –каза представителят на БТПП в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, г-н Станимир Цоцов, който е заместник-председател на Надзорния съвет.