Procheti.com

Управление на потоци чрез теория на масовото обслужване

Обществени науки
Пищови и лекции | Математика |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 24

Системите за масово обслужване се разглеждат като математически модел за описание на сложни системи в областта на различни производствени процеси, комуникациите, транспорта и др. области. По своето съдържание задачите за масово обслужване са най-разнообразни, но в тяхната структура и постановка има много общо. Ето защо при решаване на такива задачи са създадени обобщени методи.