Procheti.com

Умения за направление на конфликти ситуации в организациите и справяне с професионален стрес

Обществени науки
Курсови работи | Психология |
Свали
Брой страници : 7

Представата за това, че може да се живее без конфликти и без да бъдат обсъждани е свързана с неумението да се разграничават от начините за тяхното разрешаване. Наличието на конфликтна ситуация не означава, че има конфликт или че ще настъпи такъв, защото хората може да не я осъзнават като таква. Той се разглежда като интерактивно състояние, проявявано в несъвместимост, несъгласие или различие в или между индивидите и включва комуникация за несъвместими цели. Често конфликтът се разглежда и приема като нежелателно явление, защото се свързва с агресията, заплахата, спора, враждебността, но не трябва да се разглежда само като негативна и деструктивна сила.