Procheti.com

Файлове от Туризъм

Общо 38
Обществени науки
 • Бизнес план за създаване на туристически рекреационен център в гр. Троян

  Нивото на обслужване на туристите е един от най-важните фактори, които влияят върху развитието на туризма. Начални стъпки за обучение и повишаване на квалификацията на кадрите за туризма бяха направени със създаването на паралелка по хотелиерство в СОУ "Васил Левски"- Троян, и организираните форми на обучение от туристическото сдружение. През тази година предстои организирането на обучение за планински водачи в училището в Черни Осъм, но необходимостта показва, че е крайно време да се създаде в общината цялостна система за обучение, повишаване на квалификацията и преквалификация на кадри за обслужващата сфера.
 • Организиране и провеждане на туристическо пътуване с обща цена по маршрута Лондон-Уиндзор-Оксфорд-Лондон

  Обединеното Кралство обхваща Великобритания /Англия, Уелс и Шотландия/ и Северна Ирландия. Пълното му име е Обединено Кралство на Великобритания и Северна Ирландия. Управлява се от парламента в Уестминстър. Парламентът се състои от три отделни елемента – Кралицата, Камарата на Лордовете и Камарата на Представителите. Великобритания е конституционна монархия. Разделя се на административни области, известни като графства
 • Политика към околната среда за устойчиво развитие на ЕС

  Необходимо е да се консумират по - малко естествени ресурси и да се намерят начини за по-добрата им употреба. Животът в здравословна околна среда е право на всеки гражданин, също толкова важен за качеството на човешкия живот, колкото и приемливото равнище на материални и социални ресурси. Устойчивото развитие и съобразяването с околната среда не са несъвместими с икономическите цели и заетостта. Чистите технологии, които също така спестяват енергия, вече съществуват в няколко сфери на промишлената активност.
 • Манастири в Югозападна България

  Запазената архитектура на манастирските сгради, повечето от които са строени преди около 200г., е автентично свидетелство за възрожденския град Самоков. Основаването на манастира се свързва с пристигането на баба Фота, приела монашески сан в Русия, от Пловдив през 1772г. По нейна инициатива е основан самоковски метох на светогорския Хилендарски манастир, като баба Фота става неговата първа игуменка. През 1872г. манастирът е официално вписан в кондиката на Митрополитската църква
 • Световни икономическа криза от 1929 – 1934 г. в развитието на европейските държави

  От предишните епохи стопанската история помни подомни проявления на икономическата конюктура, каквито са кризите от 1815- 1848 и 1873- 1896 г..  В сравнения с тях Голямата депресия се развива с много по- бързи темпове и за много по- кратък период от време. Тя има най- разрушителните последици в стопанския живот и има най- големи последици за бъдещето развитие. Голямата депресия е обект на множество изследвания. Икономисти, историци и други специалисти. За една тя е плод на случайност за други е резултат от сериозна грешка в монетарната политика. Причините за кризата се търсят в други насоки, като спецификата в развитието на някои отрасли на САЩ. Повечето последователи са съгласни, че кризата не може да бъде обяснена еднозначно, че причините за нея са комплексни и, че са обективно и субективно естество. Всички те са коренът в особеностите на икономическия растеж на развитите индустриални страни от Европа и САЩ през първото следвоенно десетилетие.
 • Анализ и оценка на работата по качеството в ресторанта на хотел '' Перперикон '' в гр.Кърджали

  Това ще важи с все повече и за България при очакваното подобрение на жизнения стандарт и покупателната способност след влизането в Европейския съюз.В доста случаи, при предлагането на определени стоки и услуги, качеството е не само икономически, но и здравен фактор.Това с особена сила важи за продуктите в обектите за обществено хранене.Ресторантите, които са заведения от тази категория, имат за основна задача да предлагат и продават квалитетни хранителни и питейни продукти.Този вид предприятия имат редица особености, които съществено ги отличават от всички други икономически единици. Всички хранителни и питейни продукти имат най-тясна връзка със здравето на потребителите. Недоброкачествените хранителни продукти могат да окажат различни вредни влияния върху здравето на консуматора, в крайни случаи и сериозно да застрашат живота му.
 • Характеристика на въздушният транспорт

  Особено важно е културното значение на въздушния транспорт. Единствено той е в състояние да осигурява бурзо придвижване на пътуващите към различните райони на страната и към различни страни, а това е първостепенно условие за опзнаване на техните природни богатства и красоти, исторически паметници и др. За съвсем късо време съвременните самолети осигуряват контактс другите страни, включително и с най- отдалечените. Голямо е значението на въздушния транспорт и в областта на научноизследователската работа. То се изразява в осигуряване на придвижването на изследователските експедиции до съответните райони, в т.ч. и до труднодостъпните места в страната и в света.
 • Източници на туристическата правна уредба

  Законът за туризма цели да осигури условия за развитие на туризма като отрасъл с приоритетно значение; въведе единни критерии за извършване на туристически дейности; осигури защита на потребителите на туристическия продукт; определи правата и задълженията на лицата, имащи отношение към туризма; регламентира контрола върху туристическите дейности и качеството на туристическия продукт. Влиза в сила през 2002 г., като последното му изменение е публикувано в Държавен вестник бр. 80 от 2007 г. и влиза в сила от 05.07.2007 г. Той е общ закон, който урежда всички основни понятия в областта на туризма, но препраща към специални закони по неуредените въпроси.