Procheti.com

Файлове от Туризъм

Общо 31
Обществени науки
 • Заведенията за хранене

  След падането на Б-я под турско робство, Турция построява по главните пътища и в големите административни и търг. центрове кервансараи-сравнително големи сгра-ди за подслон на пътници и коне. Пребиваването било безплатно. Малко по късно се изграждат частни ханове-заведения за пребиваване, а в някои от тях се предлага храна и напитки.Към големите ханове се обособявала самост. Гостилница или кръчма. Като сам. Заве-дения те възникват по-късно и то в големите селища.Едва през ХІХв. Обслужването в тях се усъвършенства значително –предлага се стаи с легла и завивки , храна и напитки, кафе, занимателни  игри.
 • Студени предястия

  Получават се при развитие на млечнокисела ферментация и се запазват поради натрупалата се в резултат от ферментирането 0,7-1,5% млечна киселина,която има консервиращ ефект.Салати от туршии се приготвят от всички сортове зеле,пиперки,краставици, тиквички,зелени пъпеши зелени домати,моркови,салто цвекло,чесън,люти пиперки и др.Салатите може да бъдат от един вид туршия или смесени.Заливат се само с растително масло.Подправят се със сол,червен и черен пипер,захар,чесън и др
 • Икономически анализ в туризма

  Този анализ е комплексен, обхваща всички насоки в дейността и всички негови нюанси. Той се извършва на базата на ползването на всички източници на инф-я, на базата на всички форми на отчетност. (1.оперативната, текуща отчетност, която вкл.процесите, д-ята в предп-ето, ежедневните дейности, всички стоп.процеси, които протичат;2. финансово-счетоводната отчетност, която обхваща всички промени в стоп-те процеси, на нейна база се оформя, попълват, всички известни финансово-счетоводни отчети. 3. статистическа отчетност.
 • Реинженеринг в туристическата дейност

  -промяна в ценностната система на персонала от нагласа за работа за компанията и за получаване на доходи-към нагласа за качествена работа за задоволяване на потребностите на клиента(заплатите се формират от постъпления от клиенти ,които считат,че техните изисквания са удовлетворени);промяна на начините за оценяване труда на персонала-от колективна и качествена оценка за труда вложен на конкретното работно място-към оценка,в която се отразяват резултатите след окончателното завършване на процеса.т.е.резултативна оценка и разпределение според приноса за постигане на крайния резултат. -промяна на критериите за растеж в кариерата-от парична(или друга)награда за добре свършена работа към повишаване в длъжност,поради доказани способности,тъй като при реижинеринга често пъти се налага работи,изпълнявани от пет-шест души функционални специалистида бъдат освободени в самостоятелен процес и координирани и изпълнявани само от един специалист.
 • Антропогенни туристически ресурси

  Спортни прояви – разширяват се пътуванията заради участия и наблюдения на различни спортни прояви. Трябва да се отбележи, че този вид туризъм също е известен от най-дълбока древност и възникването му се свързва преди всичко с организирането и провеждането на Олимпийските игри и други спортни състезания в Древна Гърция.
 • Туроператорска дейност

  Да предостави своевременно необходима информация за резервации, анулации, претенции и т.н. Винаги се уточняват сроковете за предварително и окончателно заплащане например още при сключването на договора се внася депозитът. За окончателно заплащане се посочва точната дата. Рекламациите – в договара се уточнява кога се прави оплакването, сроковете, колко време след завръщането. Препоръки: По-възможност рекламациите да се решават на място! В противен случай може да се стигне до съдебен спор. Премълчаването мултиплицира проблема. Форсмажорни обстоятелства (непредвидени ситуации – природни, политически).
 • Културно наследство в българските земи

  Едни от най-ранните следи от древността са открити в пещерата Бачо Киро край Дряновския манастир. Това са кремъчни и костни оръдия на труда и керамични съдове от средния и късния палеолит. Ценни за науката са находките от селищните могили край с. Хотница (Хотнишкото съкровище) и с. Караново (Карановската селищна могила). Намерените златни предмети във Варненския халколитен некропол са определяни като най-старото обработено злато в света. Край Стара Загора са открити най-древните медни рудници в Европа, в чиито галерии още от края на V хил. пр.Хр. е добивана медна руда и са изработвани медни изделия.  Сред съхранените шедьоври на късното праисторическо изкуство на Балканския полуостров са уникалните пещерни рисунки в Магурата (северозападно от Белоградчик). 
 • Икономика на туризма

  Според Тончев не било правилно де се казва алтернативен туризъм , а трябвало де се казва алт. Ваканционен туризъм. Видове туризъм – селски е вид ваканционен и почивката се осъществява във селска среда. – аграрен е разновидност на селския почивката се осъществява чрез извършване на селски труд в рамките на приемащото семейство. – планински възможност за пребиваване на определени планинска среда с извършване на преходи, покоряване на върхове ,пребиваване на открито. – велосипеден и конен някой го смятат за спортен туризъм. – еднографски вид културен туризъм свързан е опознаването на обичаи, традиции идр. – религиозен свързан със запознаването на религия . – фотосафарти и орнитоложки – към познавателния туризъм свързан със интереса към природата и уникални видове.Дерноа определя алт.туризум като средство за настаняване , клиента се настанява в или до дома на домакина като му се предлагат и други услуги.Алексиева и Стамов според тях особеностите на алтерн.
 • Понятие за управление. Управление и конкурентноспособност на българския туризъм

    Управлението може да се извършва само в отделни по-големи или по-малки стопански субекти нар. най-общо предприятия. Всяко туристическо предприятие има глобална цел на създаване, съществуване и функциониране нар. мисия. Мисията отразява в концентриран вид социалните ангажименти на туристическото предприятие т.е. неговото решение да произвежда и предлага тур. услуги и продукти. Дефинирането на глобалната цел се извършва още с взимането на решение за създаване на тур. предприятие. Глобалната цел на дадено предприятие може и да се промени в следствие на недостатъчно добро оценяване в известна степен прогнозиране влиянието на външната обкръжаваща предприятието среда.
 • Организация на хотелиерския бизнес

  Индивидуална (домашна) форма – характеризира се с това, че производството и потреблението на храната се осъществява в домашна обстановка и се използва предимно от членовете на семейството. Характеризира се с ниска производител-ност на труда, разхищение на хранителни ресурси, ниско равнище на кухненско обзавеждане. Домашно приготвената храна е в малки количества и задоволява нуждите само на семейството. Заедно с това тази храна не се продава, поради което не притежава търговски характер. Колективна, Обществена, Извън-домашна форма – изразява се в това, че производството и потреблението на храна се осъществява в социални, извън-домашни заведения. Тази форма се характеризира с използването на специално обучен персонал, високо равнище на кухн. обзавеждане, приготвяне на големи