Procheti.com

Туристически пазари

Обществени науки
Курсови работи | Туризъм |
Свали
Брой страници : 28

*Полова структура- в Кипър е по голям делът на мъжете предприели пътуване, докато в малта е по-голям този на жените. *Орзганизация- За Кипър са предпочитани орагнизираните пътувания, за разлика от Малта, където броят на неорганизираните е по-голям. *Според националната им принадлежност (пълни данни в Приложения 4 и 7)-и в двете страни е значително по-голям броят на туристите от страните членки на ЕС за сметка на останалите държави. За Малта рекорден е броят на посещенията от Англи и Италия (съответно 289 012 000 и 101 346 000), а за Кипър – Англия и Германия (съответно1 158 000 и 5 556 000 ), а също така и броят на турсти от Русия, което, по мое мнение, се дължи на териториалната близост на двете страни (1 019 000)