Procheti.com

Тук всеки е друг и никой не е самия себе си

Обществени науки
Есета | Философия |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 2

Тази мисъл на Хайдегер може да се тълкува и по друг начин. Има хора, които не се показват същността си , защото ги е страх да не би да ги отхвърли обществото. Повечето такива хора ги наричаме комплексари. Но всъщност не те са такива, а тези които ги отхвърлят, защото за да приемеш някого с неговите положителни и отрицателни качества, първо трябва да си приел своите недостатъци.