Procheti.com

Трудови пазари.Трудова борса

Обществени науки
Реферати | Икономика |
Свали
Брой страници : 5

В теоритичен аспект трудовият пазар са иконом.връзки взаимоотношения, среда и взаимодействие м/у субектите на тъсенето (фирми и организации) и субекти на предлагането( човешките ресурси) на дадено място, време и опр. цена на труда по повод на заетостта и заявените интереси.