Procheti.com

„ Тотална аналогия “

Обществени науки
Реферати | Български език |
Свали
Брой страници : 7

В кои други обекти е налица подобна функция? – диван, кресло, дюшек, водно легло и други… Приспособяването на почти всички изброени по – горе ТО в изходния обект е сравнително лесна инженерна задача. 4. Аналогия със случаен обект: Нека случайните обекти са: чин, компютър