Procheti.com

Тип Coelenterata (Cnidaria) – Мешести

Обществени науки
Реферати | Биология |
Свали
Брой страници : 4

Тялото има радиална или лъчева симетрия. Радиалнта симетрия възниква обикн при прикрепен начин на живот, при който се оформя прикрепителна част на единия край на надлъжната ос и свободна част на с/уположния край, където най често се намира устата. Често пъти има нарушаване на радиалната симетрия и тялото добива почти билателарна симетрия.