Procheti.com

Теория на множествата и математическа логика

Обществени науки
Пищови и лекции | Математика |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 28

Нека Р е твърдение и нека съществуването на х означим с $х. Тогава $х:Р е твърдението:”Съществува една х, такава че Р”. Променливата х е квантова променлива. Твърдението $х:Р е вярно, ако Р е вярно за поне една стойност на х, избрана от нейната област (домейн).

Символът $ е квантор за съществуване.