Procheti.com

Теорема за епиморфизмите на пръстени

Обществени науки
Пищови и лекции | Математика |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 8

Понеже в пръстена K имаме (a + b)c = ac +bc от тези равенства получаваме, че дистрибутивният закон е верен и в факторпръстена. По същия начин се проверява и другия дистрибутивен закон (когато множителят е от ляво). И така доказахме, че факторпръстенът е пръстен.