Procheti.com

Технология за сключване на международна сделка за покупко – продажба

Обществени науки
Реферати | Международни икономически отношения |
Свали
Брой страници : 3

Тя предлага UNCITRAL – създава международни конвенции, които след като бъдат ратифицирани, имат по – голяма сила от национални закони. Най – съществената конвенция е CISG (1930) – конвенция за международна продажба на стоки. Тя регламентира – основните стъпки при воденето на преговори. Говори се за предложението от страна на купувача например запитване, офертата като предложение на продавачите, контраоферта от потенциалния купувач, потвърждение за сключване на сделка. Говори се и за основни задачи на купувача и проучване в договора за покупко – продажба на стоки. За реализацията на покупко – продажбата оказват влияние и други институции. Международната стандартизираща организация (ISO) създала е около 19 500 международни стандарта.