Procheti.com

Файлове от Технически науки

Общо 26
Обществени науки
 • Ръководство за решаване на задачи

  Режимът на течението е най-съществения фактор, който определя топлопредаването при поток на флуид в тръба или канал. При ламинарен поток (за кръгла права тръба при ) топлопредаването зависи от отношението между принуденото движение (отчетено с критерия на Рейнолдс) и свободното движение (отчетено с критерия на Грасхоф). За определяне на коефициента на топлопредаване при ламинарен поток на флуид в хоризонтална права тръба или канал може да се използва формулата на Михеев [13].
 • ИМПУЛСНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ

  Тиристорът е отпушен в определен интервал от време (tр). Напрежението на мрежата (U1) е приложено през този интервал върху товара (фиг. 11.1, б). Когато тиристорът се запуши (t = t1), изводите на товара се оказват съединени накъсо от УО и през него продължава да тече токът на товара. ЕДН на самоиндукция в дросела и в товара, ако товарът има индуктивност, създават този ток в контура Ь — товар — УВО — Ь през време на паузата (11 до ^Ь Кривата на тока през товара (12) е показана на фиг. 11.1, б.
 • СИСТЕМИ ЗА ЦВЕТНА ТЕЛЕВИЗИЯ

  Пространственото смесване се извършва чрез излъчване на елементарни светлинни потоци от цветни R, G, В точки или линии, разположени в определен ред - фиг. 4.2,а. При разстояние на наблюдение, надвишаващо разрешаващата способност на зрението, общото излъчване от една RGB триада ще се възприема като един цвят. Бинокулярно смесване се получава, когато при възбуждане на едноименни участъци от ретината на лявото и дясното око с различни цветове, в субекта възниква усещане за нов цвят - фиг. 4.2,6.
 • Методическа разработа на урок по домашна техника и икономика

  Методическа разработа на урок по домашна техника и икономика
 • Анализ на стационарен постоянен режим в линейна електрическа верига

  Вторият закон на Кирхоф гласи, че алгебричната сума от напреженията в произволен контур от една електрическа верига е равно на нула. Знакът пред Ix.Rx се определя като посока на контура, ако съвпада с посоката на съответния ток е “+”, а ако не съвпада – “–”.
 • Въведение в комуникационната и компютърната техника и технологии

  Карти, покриващи цялата територия на Европа и на приложен софтуер за навигация, са предварително инсталирани във флаш паметта да се постигне изключително компактни размери. Високо-производителни процесори задвижват цялата система, основаваща се на позицията на данни от GPS с висока точност и Gyro сензори, както и навигационна точност може да бъде допълнително подобренa чрез свързване на превозното средство, с пулсовия сензор.
 • Основни принципи на телевизията

  Видимата  светлина-електромагнитни трептения с дължина на вълната в диапазона от 380 nm до 770 nm /7.9*1014Hz до 3.85*1014Hz фиг. 1.1.б. е най-привичния за човека носител на информация, тъй като тя се възприема непосредствено от зрителната система чрез органите на зрението – очите. При това не трябва да се пренебрегват  и такива носители на информация като невидимата светлина (ултравиолетова или инфрачервена) или други видове електромагнитно излъчване.
 • Преносима баня

  Преносимата  баня  която  аз  предлагам  е  направена  от  леки  материали  за  по  лесното  и  транспортиране.Стойката   и  е  направена  от  удароустойчив дуралумин  и  е  разглобяема,като  частите  и  се  пренасят  в  калъф.Калъфа  е  с  отделение  за  различните  части  на  стойката,снабден  с  цип  и  дръжка  с  мека  подложка.Резервоара  е  плостмасов  с  конусовидна  форма  за  по-лесното  му  монтиране  към  стойката.Има  и  найлонов  параван  който  лесно  се  слага  благодарение  на  отлетите  към  пръстена  на  стойката  куки.Всичките  части  на  преносимата  баня  са  лесно  преносими  в  два  калъфа  и  лесни  за  монтаж  и  подръжка.
 • Парогенератор

  От построената І, t – диаграма за димни газове за Іа и коефициент на излишък на въздуха Ω се отчита теоретичната температура Та. 10. Определяне на коефициента на запазване на топлината – той отчита частта от топлината на газовете, възприета от топлообменната повърхнина
 • Лагери – предназначение, класификация

  Според възприеманото натоварване плъзгащите лагери биват: рад­иални - възприемат само радиално натоварване; акси­ал­ни - възприемат само аксиално натоварване; ради­­ално-аксиални - възприемат радиално и аксиално натоварване.Шийките на валовете и осите, монтирани в плъзгащи лагери  могат да бъдат с най-разнообразна ротационна гео­мет­рична форма. На практика за по-лесно изработване се употребяват основно шийки с цилиндрична, бъчвообразни или конусни форма.