Procheti.com

Файлове от Технически науки

Общо 50
Обществени науки
 • Д И А Г Н О С Т И К А

  Общ проблем на всяка диагностика е да определи равнището /степента/ на нормалното състояние на обекта, който се изследва. В медицината за нормално състояние се приема човешкото здраве, а в техниката – изправността на машините, която се отчита с технически параметри. Много по-трудно и с висока степен на неопределеност може да се установи нормалното състояние на социалните /и особено – на икономическите системи/, защото то непрекъснато се променя като функция от различните иновации – научно-техническия прогрес, новите механизми и методи на управление, измененията в човешкия фактор, и др.
 • Електронни уреди

  Ако околната среда е вакуум, това улеснява още повече излитането на електроните. Да си представим обикновена електрическа крушка. Можем да предположим, че от нажежената жичка във всички посоки се излъчват потоци електрони. Това обаче не е съвсем така. Електроните са отрицателно заредени частици, следователно веднага щом напуснат жичката, тя ще стане положителна (поради това, че на нея ще се яви недостиг от електрони). Положителното напрежение привлича отрицателните електрони електроните се връщат към жичката, като създават около нея "елекронен облак". Ако в лампата се постави метална пластинка и на нея се подаде достатъчно високо положително напрежение, пластинката ще привлича електроните, които излитат от жичката.
 • Електрическа централа

  В процес на разработка са Термоядрените централи. При тях източникът на енергия е термоядреният синтез. Голямото им предимство пред АЕЦ е липсата на отпадъчни радиоактивни материали. Те обаче се очаква да навлязат в масова експлоатация след няколко десетилетия. За повече информация: http://www.iter.org/.
 • Действие и работа с пожарогасител

  Ако използвате прахов пожарогасител без манометър, имайте предвид, че е необходимо спусъкът да се натисне два пъти. Причината е породена от устройството на този вид пожарогасители. При тях задвижващият газ се съдържа в специално прикрепен към вентила патрон. С първото натискане на спусъка се пробива патрона. Тялото на пожарогасителя се изпълва с газ. При второто натискане, напрактика се изтласква гасителният агент.
 • Квалификация на автоматизираните системи

  качество на преходния процес – устойчивостта е необходима, но недостатъчните условия за качествена работа на автомат. с-ма.Автомат. с-ма трябва да има опр. динам. св-ва, които се определят като показатели на качеството на предходния процес.Тези показатели се определят от предходната характеристика
 • Работа на силите на електростатичното поле

  Както вече знаем, ние можем да характеризираме едно електростатично поле със стойността на интензитета на полето във всяка точка от пространството. Интензитетът на електростатичното поле еднозначно определя (числено е равен на) силата, която би подействала на точков положителен заряд с големина единица, намиращ се в полето. Нека да изследваме работата, извършвана от тази сила.
 • Работа

  Ако ние стоим неподвижно и държим в ръцете си някакъв предмет или го пренасяме хоризонтално, ние казваме, че вършим работа. Според механиката, обаче, извършената работа от приложената от нас сила е равна на нула. Когато стоим неподвижно, преместването е равно на нула, следователно, извършената работа е равна на нула. Aко ние пренасяме някакъв предмет по хоризонтална повърхност, силата, която сме приложили към тялото, е предназначена единствено за уравновесяване на силата на тежестта, т.е. тя е ортогонална на посоката на движение, следователно, извършената работа е равна на нула.
 • Нетарифни регулатори във ВТ

  Контингенти (квоти) - представляват лимити за внос, валидни за опред.период. Определят се по нклк.начина. Обявяват се в разл.мерни единици. Натурално-вещественият контингент се определя във физически мерни единици. Стойностен контингент - определя се в пари и се внася при нулеви или по-ниски мита. Над лимита също може да се внася, но по завишени мита. Квотите могат да се разпределят чрез търгове (на конкурентна основа), при с-ма на явни предпочитания, чрез неценова конкуренция (първи пристигнал - първи получил).