Procheti.com

ТД Варна обявява конкурс за инспектор по приходите и публичен изпълнител

ТД на НАП Варна обявява конкурс за:

  • 1 /една/ щатна бройка от длъжността „публичен изпълнител” в дирекция „Събиране”, отдел „Принудително изпълнение”- ИРМ ДобричВижте обявата......
  • 4 /четири/ щатни бройки, в т.ч. 1 /една/ щатна бройка по заместване от длъжността „инспектор по приходите” в дирекция „Контрол”, отдел „Ревизии”, сектор „Ревизии”- ИРМ Търговище. Вижте обявата......

........................................................      

Формуляри за попълване за участие в конкурса: 

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС