Procheti.com

Суицидно поведение. Оценка на суицидния риск. Терапевтични подходи при суицидно поведение.

Обществени науки
Курсови работи | Психология |
Свали
Брой страници : 14

Самоубийството /суицид/ и опитът за самоубийство са форми на поведение, присъщи само за човека. Самоубийството е комплексен проблем, за който няма една единствена причина. То е резултат от комплексното взаимодействие на биологични, генетични, психологически, социални, културални фактори и фактори на средата. Под термина ,,суицидно поведение “се разбира ,,всички форми на отношение на индивида (мисли, емоции, действия) към възможна смърт в резултат на собствени действия” то представлява съчетание от устойчиви и непостоянни елементи, които имат определена закономерност и последователност, включващи и замисъла и завършването на самоубийството. Условно, може да се раздели на два етапа: