Procheti.com

Структури от данни

Обществени науки
Презентации | Икономика |
Свали
Тип Документ : Power Point

Всеки тип определя допустимо множество от стойностни на съответните данни и операции, които могат да се извършат над тези данни. С типа на данните са свързани и начинът на представяне на данните в оперативната памет на компютъра.