Procheti.com

Файлове от Стопанска история

Общо 1
Обществени науки
  • Икономическо развитие на България през възраждането

    От средата на 18в. се активизирала много дейността на българските търговци, някои от които успели да натрупат значително за местните мащаби богатство. Наистина преобладаващата част от търговията с вносни стоки и износната търговия останала в ръцете на турски, гръцки, еврейски и по-рядко западни търговци. Но бълг.търговци  укрепвали своите позиции във вътрешната търговия и се насочвали към посредническа роля в някои клонове на вносно- износната търговия, които изисквали добро познаване на местните условия и използване слабостите на турската администрация