Procheti.com

Файлове от Стопанска история

Общо 2
Обществени науки
  • Анализ на работата по качвството

    Много често качеството се използва като основен критерии при определянето на полезността на даден обект.Поради тази причина качеството заема важно място във всеки отрасъл. Качеството е изключително динамична категория.То се намира в процес на непрекъснато развитие и усъвършенстване. С течение на времето представата за качеството на даден продукт еволюира и затова днес се използват множество различни определения,които дават отговор на въпроса -Що е качество? Н
  • Икономическо развитие на България през възраждането

    От средата на 18в. се активизирала много дейността на българските търговци, някои от които успели да натрупат значително за местните мащаби богатство. Наистина преобладаващата част от търговията с вносни стоки и износната търговия останала в ръцете на турски, гръцки, еврейски и по-рядко западни търговци. Но бълг.търговци  укрепвали своите позиции във вътрешната търговия и се насочвали към посредническа роля в някои клонове на вносно- износната търговия, които изисквали добро познаване на местните условия и използване слабостите на турската администрация