Procheti.com

Файлове от Стопанска история

Общо 3
Обществени науки
  • „Кока Кола” по света и в България – история и жизнен цикъл

    Няколко месеца преди да почине (1888), той продава правата върху напитката (срещу 2300$) на бизнесмена Ейза Кандлър, който заедно с няколко съдружници създава компанията Coca-Cola с капитал от 100 000$  и рекламен бюджет от 11 401$. 
  • „Кока Кола” по света и в България – история и жизнен цикъл

    Няколко месеца преди да почине (1888), той продава правата върху напитката (срещу 2300$) на бизнесмена Ейза Кандлър, който заедно с няколко съдружници създава компанията Coca-Cola с капитал от 100 000$  и рекламен бюджет от 11 401$. 
  • Световна икономическа криза САЩ (1929-1934)

    Един от тези фактори е липсата на диверсификация в американската икономика през 20-те години. Просперитета се опира предимно на няколко основни промишлени отрасъла, по-точно на строителството и автомобилостр-оенето. В края на 20-те години те започват да западат. От 1926 г. до 1929 г. разходите за строителство спадат от 11 милиарда на 9 милиарда долара. Продажбите на автомобили намаляват с повече от една трета през първите девет месеца на 1929 г. Възникват нови промишлени отрасли, които могат да оживят вялото стопанство – сред тях петролната и химическата промишленост и производството на пластмаси, – но те още не са набрали достатъчно сила, за да компенсират спада в останалите сектори