Procheti.com

Статистиката като наука

Обществени науки
Реферати | Статистика |
Свали
Брой страници : 16

Единичните процеси са детерминирани. Масовите процеси обхващат множество единици, множество случаи или събития или имат многократно повторение във времето. Те са подчинени на закономерности, които могат да се проявят само в рамките на масовото явление (процес) и никога чрез отделния елементарен случай в този процес. Проявяват се в обща тенденция с по-големи или по-малки колебания. Те имат вероятностен характер и са характерни статистически закономерности. Обект на изучаване от статистиката са масовите процеси и явления, а неин предмет са статистическите закономерности, проявяващи се в масовите явления.