Procheti.com

Файлове от Социология

Общо 4
Обществени науки
 • Престъпността и влиянието й върху обществото

  Различни държавни и международни институции показват, че в България възрастовата граница при извършването на престъпления постоянно пада вече почти до безумната граница 12 – 16 години. До момента обаче държавата не предлага нищо друго освен затвор за проблемните си деца, които в повечето случаи са жертва на своята среда отколкото закоравели престъпници.
 • Капанът на видимостта . Към един парадокс

  Като цяло в традицията на западната политическа мисъл публичното пространство се свързва с идеята за “откритостта”, за “излизането на светло”, за полагането на теми, проблеми, общности, тела и т.н., така че “всеки да може да ги види”. Може да се каже, че имаме своеобразен “императив на видимостта”. Обратно – частното пространство е скритото, затвореното, онова, което остава “на тъмно”.Частното е средище на грижи за ума , душата и тялото. В този смисъл видимостта е демаркационния критерий, очертаващ границите на двете пространства.
 • Моето виждане за справедливо общество

  От изключителна важност е в една общност да има добре формулирани и действащи закони, тъй като тяхната основна задача е да осигурят свобода и равенство между всички хора. Те трябва да се  прилагат еднакво за всички, което предпазва гражданина, като не позволява той да е зависим от другите. За Русо това е единственият начин по които гражданина може да бъде свободен и да се подчинява едновременно с това на законите. Така той се съобразява с общото благо, без да противоречи на собствените си интереси.               Справедливостта в едно общество се крие в установяването на еднакви правила за всички, като същите са гарантирани от държавата. Същевременно с това тя предполага равнопоставеност на възможностите, когато индивидът не може да ги разгърне и неизменно гарантиране на условия, при които личностите и общностите да упражняват свободата си.
 • Младежката безработица в България

  Повечето млади хора в България са амбициозни и трудолюбиви,те имат иключителни възможности и заложби,с които могат да се гордеят.Но в един етап от развитието им те са изправени пред препятствия и много трудности,с които рядко се справят и успяват да намерят успешния път за реализиране на целите си.Всички хора трябва да се трудят и да преследват мечтите си.Още от ранна детска възраст у всеки човек се появява чувството за отговорност и стремеж към професионално развитие и кариера,но когато настъпи моментът за търсене на работа хората се сблъскват с много затруднения в търсене и намирането на правилната професия