Procheti.com

Социално познание. Атрибутивни теории. Типични грешки в социалната перцепция.

Обществени науки
Курсови работи | Публична администрация |
Свали
Брой страници : 17

Социалното познание е скорошно явление. Когато е доминирал бихейвиоризмът, т.е. поведението е било водещо, темата за познанието като цяло е била отбягвана като незаслужаваща научно внимание. В днешно време, с напредъка на всички области обясненията за човешкото поведение са немислими без изучаване ролята на мислещия човек. Социалното познание се превръща в самостоятелна област на изследване от психологическата социална психология. По-често обаче, то може да се разглежда като подход и набор допускания, ръководещи изследванията в различни области на научното търсене.