Procheti.com

Файлове от Социална политика

Общо 1
Обществени науки
  • Непълнолетната майка – къде е границата между личната свобода и обществената отговорност

    Децата правят секс. Долната граница пада с всяка изминала година., много хора се шокират, критикуват, „вдигат  ръце” и т.н. Но решението не е в това да се забранява или отрича нещо, а да се говори. За това, което се случва с тялото на децата и техните желания, за опасностите, които крие секса и отговорността, която всеки трябва да поеме. Сексуалната култура е един изключително важен елемент от общата култура на човека, за нея няма възраст и тя не бива да бъде табу, както в семейството така и в обществото. Всичко това е обществена отговорност - да се подготвят децата за това, което ги чака и в сексуален план.