Procheti.com

Слънчева система

Обществени науки
Реферати | Астрономия |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 15

От което успява да види само един екземпляр в предсмъртния си час. Съчинението е забранено от Католическата църква от 1616г. до 1825г. извършвайки преврат в естествознанието тъй като се отказва от приетото в течение на векове схващане, че земята е център на Вселената. Обяснява видимите движения на небесните тела-около остта си и около Слънцето, в това число и на земята.

Николай Коперник публикувал своите тези по астрономия през 1543г. след смъртта му неговите теории продължили да бъдат обсъждани. Галилей и следващите астрономи доказали ,че много идеи на Коперник са били правилни. Той лансирал хипотезата, че Земята и другите планети обикалят около Слънцето. Тази „революция” предизвикала много връждебност и разгорещени дебати, тъй като се вярвало, че Земята е най-важната планета.