Procheti.com

Скален феномен „Момата“

Много са легендите в българската история. Много  български момичета са предпочели  да  умрат, но  да  не  попаднат  в  ръцете  на  поробителите. Такова момиче е  и  девойката Каня  от  село Широка  лъка  в  Западните Родопи. Хубавата девойка всеки ден пасла овцете си  в планината. Един ден видяла идващите към нея турци. За да спаси честа си, младото момиче се помолило  на Господ  да я спаси като я превърне в камък.  И чудото станало, на мястото се издига  скала и по-малки скали около нея – Каня истадото й. Такава е легендата, а скалата се е оформила в резултат на ерозията и  природните сили. Тази уникална скална композиция народа  е  нарекъл “ Момата“.